Chcem vyššie sebavedomie

CHCEM KOUČING
About

O MNE

Mgr. Eva Kmeťová

Štúdium a licencie

Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, pričom štátnice som absolvovala z klinickej a školskej psychológie. Počas môjho pôsobenia v korporáciách som mala možnosť zúčastniť sa viacerých odborných seminárov, workshopov či kurzov z oblasti leadershipu, komunikácie, HR marketingu či employer brandingu. Som absolventkou Business Coaching College, kde som získala certifikát ,,Business coaching trained coach” a taktiež certifikát z kurzu pre pokročilých koučov ,, Práca s bariérami v koučovaní”.

Profesné skúsenosti

Po ukončení štúdia som začala pracovať v oblasti HR v medzinárodnej personálnej agentúre ako konzultantka pre veľké korporácie a stredne veľké spoločnosti, ktorým som pomáhala vyberať nových kolegov a rozvíjať potenciál existujúcich aj nových tímov. Neskôr som sa v rámci pôsobenia v nadnárodných korporáciách zamilovala do oblasti komunikácie. Ako expertka pre korporátne vzťahy a komunikáciu som pracovala na viacerých strategických projektoch v oblasti internej, externej komunikácie, employer brandingu, HR marketingu a change manažmentu.

Koučovacia prax

Vo svojej konzultantskej praxi sa ako certifikovaná koučka a mentorka venujem biznisovým aj životným témam so zameraním na rozvoj emocionálnej inteligencie. V CO&CO nájdete pokoj na premýšľanie a rozhodovanie, sebarozvoj a nájdenie vnútornej sily.

Som členkou organizácií:

000

hodín koučovacej praxe

000

hodín psychologických konzultácií

0

rokov spolupráce s korporáciami aj stredne veľkými spoločnosťami

"Fascinuje ma ľudská rôznorodosť a jedinečné ľudské príbehy, ktoré mi známi aj neznámi spontánne rozprávajú. Vždy som snívala o tom, že vytvorím priestor, kde si budú môcť moje klientky a klienti oddýchnuť od každodenných starostí, kde budú môcť byť autentickí, sami sebou a kde si budú môcť v kľude premyslieť svoje plány, dilemy či rozhodnutia. Priestor kde objavia svoj skrytý potenciál a vnútornú silu."

Mgr. Eva Kmeťová
About
team

Ako prebieha koučing?

  • Úvodné 30 minútové stretnutie je bezplatné.
    Počas neho sa navzájom zoznámime, prejdeme si vaše očakávania, ciele či priania, čo by ste chceli v koučingu dosiahnuť.
  • Následne si dohodneme pravidelné stretnutia, na ktorých budeme pracovať na tom, aby sa vaše priania, ciele a úspechy stali skutočnosťou.
  • V koučovacom rozhovore kouč kladie špecifické otázky, aby si klient spravili jasno v téme, dileme alebo probléme, s ktorým do koučingu prichádza.
  • Kouč empaticky počúva, reflektuje čo klient povedal, vytvára bezpečný priestor, aby si klient dovolil byť autentický, rozmýšľal mimo svojich zaužívaných stereotypov, čo je často prelomový, transformačný moment.
  • Kouč sa s klientom pozerá do budúcnosti a sprevádza ho pri objavovaní jeho potenciálu a vnútornej sily, ktorá mu pomáha zvyšovať sebavedomie a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

S čím vám môžem pomôcť

Venujem sa biznisovým aj životným témam. Pracujem v kreatívnom a podnetnom prostredí, kde môžu byť klientky a klienti autentickí a sami sebou. Vďaka tomu sa im darí robiť nielen dôležité rozhodnutia, nastavovať a dosahovať ciele či riešiť rôzne dilemy, ale pre mnohých je to transformačná skúsenosť, ktorá výrazne zlepšuje ich vodcovské schopnosti, posilňuje sebavedomie a zlepšuje kvalitu života.

V koučingu sa zameriavam aj na rozvoj emocionálnej inteligencie, ktorá umožňuje lepšie zvládanie konfliktných situácií a je pre klientky a klientov sociálnou výhodou, ktorá im umožňuje byť úspešní v pracovnom aj súkromnom živote.

Biznis koučing

• Efektívne vedenie tímu
• Transformačné procesy vo firme
• Motivácia seba a členov tímu
• Prokrastinácia
• Založenie vlastného podnikania
• Prezentácia pred publikom
• Work – life balance
• Pracovné preťaženie
• Zlepšenie komunikácie na pracovisku
• Schopnosť povedať ,,nie“
• Úspešné vedenie projektov
• Zmena pracovnej role / pozície

Životný koučing

• Posilnenie mentálneho zdravia
• Rozhodovacie dilemy, ktoré prináša život
• Konflikty v rodine alebo partnerskom vzťahu
• Zlepšenie komunikácie s okolím
• Zvýšenie sebavedomia
• Životná rovnováha
• Zvládanie stresu
• Životné zmeny (práca, sťahovanie atď.)

Koučing emocionálnej inteligencie

• Zlepšenie zvládania konfliktných situácií
• Zlepšenie sociálnych zručností
• Zlepšenie schopnosti pracovať so svojimi emóciami
• Zlepšenie schopnosti vnímať emócie druhých
• Umenie svoje emócie rozvíjať
• Umenie motivovať seba aj druhých pochopením emócií
• Zlepšenie sebaovládania atď.

Koučing pre mamy

• Ako si nájsť čas pre seba popri starostlivosti o dieťa a domácnosť
• Zaradenie do pracovného života po materskej dovolenke
• Posilnenie sebavedomia pred návratom do práce
• Nájdenie stratenej rovnováhy

Kariérny koučing

• Výber / zmena kariérneho smerovania
• Výber strednej / vysokej školy
• Kariérne miľníky
• Plánovanie nástupníctva atď.

team

SPOJTE SA S NAMI