Chcem vyššie sebavedomie

CHCEM KOUČING
About

O MNE

Mgr. Eva Kmeťová

Štúdium a licencie

Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, čo mi umožňuje lepšie porozumieť mojim klientom a klientkám, ich potrebám, motiváciám a cieľom. Kombinácia psychologických znalostí a koučovacích techník je silným nástrojom na podporu osobného rozvoja a dosahovania cieľov. Každý klient/ka či pár prichádzajúci do koučingu sú jedineční, a tak je veľmi dôležité prispôsobiť prístup na základe ich potrieb a kontextu témy či dilemy, s ktorou prichádzajú.
Som tiež absolventkou Business Coaching College, kde som získala certifikát ,,Business Coaching Trained Coach”. Okrem toho som absolvovala odborné vzdelávanie v oblastiach:
• Koučing pre páry
• Práca s bariérami v koučovaní
• Autogénny tréning I.
• Psychologické posúdenie dôveryhodnosti a existujúce metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie

Profesné skúsenosti

Po ukončení štúdia som začala pracovať v oblasti HR v medzinárodnej personálnej agentúre ako konzultantka pre veľké korporácie a stredne veľké spoločnosti, ktorým som pomáhala vyberať nových kolegov a rozvíjať potenciál existujúcich aj nových tímov. Neskôr som sa v rámci pôsobenia v nadnárodných korporáciách zamilovala do oblasti komunikácie. Ako expertka pre korporátne vzťahy a komunikáciu som pracovala na viacerých strategických projektoch v oblasti internej, externej komunikácie, employer brandingu, HR marketingu a change manažmentu.

Koučovacia prax

V koučingu využívam poznatky zo psychológie pričom sa špecializujem na životné, biznisové témy, rozvoj emocionálnej inteligencie a koučing párov.
V spolupráci so mnou môžete získať:
⭐priestor pre rast a uvedomenie si vlastného potenciálu
⭐schopnosť komunikovať svoje potreby a emócie
⭐vyššie sebavedomie a kvalitnejšie vzťahy
⭐odvahu zrealizovať svoje sny

000

hodín koučovacej praxe

000

hodín konzultácií

00

rokov spolupráce s korporáciami aj stredne veľkými spoločnosťami

"Fascinuje ma ľudská rôznorodosť a jedinečné ľudské príbehy, ktoré mi známi aj neznámi spontánne rozprávajú. Vždy som snívala o tom, že vytvorím priestor, kde si budú môcť moje klientky a klienti oddýchnuť od každodenných starostí, kde budú môcť byť autentickí, sami sebou a kde si budú môcť v kľude premyslieť svoje plány, dilemy či rozhodnutia. Priestor kde objavia svoj skrytý potenciál a vnútornú silu."

Mgr. Eva Kmeťová
About
team

Ako prebieha koučing?

  • Úvodné 15 minútové stretnutie je bezplatné.
    Počas neho sa navzájom zoznámime, prejdeme si vaše očakávania, ciele či priania, čo by ste chceli v koučingu dosiahnuť.
  • Následne si dohodneme pravidelné stretnutia, na ktorých budeme pracovať na tom, aby sa vaše priania, ciele a úspechy stali skutočnosťou.
  • V koučovacom rozhovore kouč kladie špecifické otázky, aby si klient spravili jasno v téme, dileme alebo probléme, s ktorým do koučingu prichádza.
  • Kouč empaticky počúva, reflektuje čo klient povedal, vytvára bezpečný priestor, aby si klient dovolil byť autentický, rozmýšľal mimo svojich zaužívaných stereotypov, čo je často prelomový, transformačný moment.
  • Kouč sa s klientom pozerá do budúcnosti a sprevádza ho pri objavovaní jeho potenciálu a vnútornej sily, ktorá mu pomáha zvyšovať sebavedomie a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

S čím vám môžem pomôcť

Venujem sa biznisovým aj životným témam. Pracujem v kreatívnom a podnetnom prostredí, kde môžu byť klientky a klienti autentickí a sami sebou. Vďaka tomu sa im darí robiť nielen dôležité rozhodnutia, nastavovať a dosahovať ciele či riešiť rôzne dilemy, ale pre mnohých je to transformačná skúsenosť, ktorá výrazne zlepšuje ich vodcovské schopnosti, posilňuje sebavedomie a zlepšuje kvalitu života.

V koučingu sa zameriavam aj na rozvoj emocionálnej inteligencie, ktorá umožňuje lepšie zvládanie konfliktných situácií a je pre klientky a klientov sociálnou výhodou, ktorá im umožňuje byť úspešní v pracovnom aj súkromnom živote.

Biznis koučing

• Efektívne vedenie tímu
• Transformačné procesy vo firme
• Motivácia seba a členov tímu
• Prokrastinácia
• Založenie vlastného podnikania
• Prezentácia pred publikom
• Work – life balance
• Pracovné preťaženie
• Zlepšenie komunikácie na pracovisku
• Schopnosť povedať ,,nie“
• Úspešné vedenie projektov
• Zmena pracovnej role / pozície

Životný koučing

• Posilnenie mentálneho zdravia
• Rozhodovacie dilemy, ktoré prináša život
• Konflikty v rodine alebo partnerskom vzťahu
• Zlepšenie komunikácie s okolím
• Zvýšenie sebavedomia
• Životná rovnováha
• Zvládanie stresu
• Životné zmeny (práca, sťahovanie atď.)

Koučing emocionálnej inteligencie

• Zlepšenie zvládania konfliktných situácií
• Zlepšenie sociálnych zručností
• Zlepšenie schopnosti pracovať so svojimi emóciami
• Zlepšenie schopnosti vnímať emócie druhých
• Umenie svoje emócie rozvíjať
• Umenie motivovať seba aj druhých pochopením emócií
• Zlepšenie sebaovládania atď.

Koučing pre páry

• Vytvorenie podporujúceho prostredia pre vzájomnú diskusiu, načúvanie a kreatívne nachádzanie spoločných riešení

• Podpora pri vnímaní a uvedomení si vlastných pocitov a emócií ako aj pocitov a emócií partnera/ky

• Zlepšenie vzájomnej partnerskej komunikácie

• Uvedomenie si vlastných potrieb a pomenovanie očakávaní vo vzťahu

• Posilnenie dôvery a vzájomného rešpektu vo vzťahu

team

SPOJTE SA S NAMI